VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Zasebnosti obiskovalcev na naši spletni strani posvečamo veliko pozornost in zavedamo se, da so osebni podatki, ki nam jih uporabniki zaupate, občutljive informacije, zato se zavezujemo, da jih bomo varovali pred zlorabo, razkrivanjem, nepooblaščenim dostopom in jih pod nobenih pogojem ne bomo posredovali tretjim osebam.

Ponudnik se obvezuje, da bodo kakršnikoli osebni podatki pridobljeni preko spletne strani vertigrad.si  v celoti ostali v lasti ponudnika in bodo služili izključno za namen za katerega so bili podatki pridobljeni. Z vsemi posredovanimi  osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o  varstvu osebnih podatkov.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Za potrebe opravljanja storitev, ki jih nudimo, zbiramo naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek
  • elektronski naslov
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini (npr. vnos morebitnih opomb pri oddaji naročila, vnos sporočila pri oddaji kontaktnega obrazca)

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, ne odgovarjamo. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Uporabnik ima pravico do vpogleda ali popravka osebnih podatkov. Vsi podatki, ki jih hranimo o vas, so dostopni na vašem profilu, kjer jih imate možnost tudi popraviti.

Obveza k varovanju osebnih podatkov

Ponudnik naročniku zagotavlja, da ob naročilu in kasnejši uporabi naročenih storitev podatke prenaša preko ustrezno zavarovane in kriptirane HTTPS (SSL) povezave. SSL certifikat je izredno pomemben, ko se od obiskovalca zahteva vnos osebnih podatkov.

Ponudnik osebne podatke naročnikov hrani izključno znotraj območja EU in na območjih, za katere EU javno priznava ustrezno stopnjo varnosti (seznam).

Ponudnik naročniku zagotavlja, da za dostop do osebnih podatkov naročnika kot tudi za dostop do vseh (osebnih) podatkov na strežniških okoljih uporablja ustrezno zavarovano programsko opremo, ki:

  • preprečuje dostop do podatkov nepooblaščenim osebam;
  • omogoča dostop le osebam, ki so za to ustrezno avtorizirane s strani ponudnika (npr. zaposleni);
  • avtoriziranim osebam omogoča dostop le do podatkov, ki jih nujno potrebujejo za kakovostno izvajanje svojega dela;
  • vsak dostop do osebnih podatkov ustrezno beleži.

AVTORSKE PRAVICE

Upravljalec si pridržuje pravico da je prišlo pri izdelavi ali upravljanju s spletno stranjo do določenih napak, v smislu tekstov ali slikovnega materiala.

Vse informacije na spletni strani, teksti, slike, fotografije ipd., so avtorsko delo upravljalca. Uporabnikom spletne strani je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Posameznik lahko uporablja objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na tej spletni strani se ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Vsak poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Uporabnik ob pošiljanju sporočila potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletne strani in da se z njimi strinja. Glede morebitnih sporov se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje sporov. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah ter napisanem besedilu.

V Slovenj Gradcu, dne 8.10.2020